Menüü

Kokkuvõte

Seaduse IX osa „Ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine“ reguleerib kolme erinevat menetlust, mis peaksid lihtsustama sageli vajalikke ümberkorraldusi ühingute tegevuses nii nende ühinemise, jagunemise kui ümberkujundamise vormis. Põhimõtteliselt saab ühe äriühingu alati likvideerida ning asutada selle vara baasil uue ühingu või anda see vara üle olemasolevale ühingule, kuid niimoodi tuleks enamasti läbi viia kaks menetlust: likvideerimine ja asutamine. Selleks, et nimetatud protsessi läbiviimine oleks lihtsam, sätestabki ÄS nende läbiviimise ühises menetluses - vastavalt kas ühinemise, jagunemise või ümberkujundamisena. See menetlus peaks võimaldama hoida kokku raha ja aega ning olema ka maksuliselt soodustatum (tõsi, praegu ei ole meie maksuseadusandlus veel vastavaid põhimõtteid kehtestanud).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse