Menüü

Kokkuvõte

Seaduse 3. peatükk „Prokuura“ (§-d 16 - 21) käsitleb meile esialgu võõrast instituuti - prokuurat, mis aga samuti oli enne 1940. aastat Eestis tuntud. Prokuura on eriline esinduse liik, mis annab esindajale (prokuristile) seadusliku, mitteüleantava ja kolmandate isikute suhtes mittepiiratava õiguse esindada ettevõtjat kõigis tema majandustegevusega seotud õigustoimingutes, välja arvatud kinnisasjade võõrandamisel ja koormamisel, millise õiguse võib aga prokuristile anda eraldi (§ 16 lg. 2). Seega asub prokuura n.ö. tehingulise ja seadusliku esinduse vahepeal: see antakse küll tehinguga, kuid prokuristi volitused on sätestatud seaduses. Kuna prokuura antakse tehinguga, kohaldatakse sellele lisaks ÄS sätestatule TsSÜS-s esinduse kohta sätestatut (TsSÜS §-d 94 - 103).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse