Menüü

Kokkuvõte

Ärinimi (firma) on meie seadusandluses samuti uus mõiste. Vastavalt TsSÜS §41 lg. 1 on igal juriidilisel isikul nimi, mis peab teda eristama teistest isikutest. Seega ei ole juriidiliste isikute puhul enam tegemist nimetusega, nagu varem, vaid nimega, nagu füüsiliste isikutegi puhul.

Ärinime sisu on mõnes osas kitsam kui juriidilise isiku nimi, kuid samas on ta ka laiem. Nimelt on ärinimeks ehk firmaks see nimi, mille all tegutseb ettevõtja ja mis on kantud äriregistrisse. Seega on ärinimi lisaks äriühingule ka füüsilisest isikust ettevõtja kohustuslik tunnus.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse