Menüü

UNCITRAL-i mudelseadus kui võimalik alus Eesti vahekohtu seaduse vastuvõtmisel

Autor:
Number 1995/5
Lk 206-209

Kokkuvõte


Rahvusvaheline kaubanduslik
vahekohus ja siseriiklik õigus

Rahvusvaheline kaubanduslik vahekohus on loodud eesmärgiga lahendada erinevaid kaubanduslikke ja merendusalaseid vaidlusi kas eraõiguslike juriidiliste isikute või eraõigusliku juriidilise isiku ja riigi vahel [1]. Kuigi mitmed rahvusvahelised konventsioonid ja ÜRO soovitused reguleerivad rahvusvahelist kaubanduslikku vahekohut, mõjutavad seda ka siseriiklikud õigussüsteemid. Selline seos on õigustatud eeldusel, et riik omab huvi reguleerida õigusemõistmist oma territooriumil, kas kohtumõistmise või vahekohtu teel [2].

Rahvusvaheline kaubanduslik vahekohus ei eksisteeri vaakumis väljaspool siseriiklikku õigust, sest selleks, et omada õiguslikult siduvat vahekohut, peab siseriiklik õigus võimaldama pooltel kokku leppida - anda vaidlus lahendada kohtu asemel vahekohtusse [3]. Siseriiklikku vahekohtu seadusandlust on samuti vaja selleks, et kohtud tunnistaksid võimalust lahendada vaidlus vahekohtus ning suunaksid pooled vahekohtusse, kui selles on kokku lepitud [4]. Kui siseriiklikud vahekohtu seadused jätavad enamasti detailsed protseduurireeglid poolte otsustada või lähtutakse institutsiooniliste vahekohtute reeglitest, sisaldavad need seadused tavaliselt põhilised protseduurireeglid juhtudeks, kui pooled niisugust reguleerimist vajavad ja ei ole teisiti kokku leppinud [5].

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse