Menüü

Pärimise käik uues pärimisseaduse eelnõus

Autor:
Number 1995/7
Lk 288-292

Kokkuvõte

Hoiumeetmed

Pärimise käik saab alguse pärandi avanemisest, s.t. pärandaja surmast või surnuks kuulutamisest.

Kui senikehtinud korra kohaselt tegeles pärandi hoiumeetmetega eelkõige notar, siis pärimisseaduse eelnõu kohaselt rakendab neid kohus huvitatud isikute taotlusel või oma algatusel.

Kohus rakendab huvitatud isikute õiguste kaitseks pärandvara hoiumeetmeid oma algatusel, kui:

1) pärija ei ole teada;

2) pärija ei viibi pärandvara asukohas;

3) ei ole teada, kas pärija või tema esindaja on pärandi vastu võtnud või sellest loobunud;

4) pärija on teovõimetu;

5) pärandil lasuvad võlad võivad ületada pärandi suuruse.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse