Menüü

Tuletisinstrumendid (derivatiivid), nende kasutamine ja nendega seotud riskid

Autor:
Number 1996/10
Lk 548-551

Kokkuvõte


Mis on tuletisinstrumendid?

Tuletisinstrumentide ehk derivatiividena tuntakse finantsinstrumente, mille väärtus on tuletatud mingi kauba, väärtpaberi, intressimäära, teise finantsinstrumendi, tehingu väärtusest või valuutade vahetuskursist. Kõige tuntumateks tuletisinstrumentideks on optsioonid, furuurid, forwardid ja svopid.

Optsiooni-leping annab ühele poolele õiguse, kuid mitte kohustuse osta (call- ehk ostuoptsioon) või müüa (put- ehk müügioptsioon) teatud vara (kaupa, raha, väärtpabereid, väärismetalle jne.) lepingu sõlmimisel kokkulepitud hinnaga ning tähtajal.

Forward-lepingu alusel kohustub üks pool kokkulepitud tähtajal teisele poolele üle andma ja teine pool kohustub esimeselt vastu võtma teatava vara lepingu sõlmimisel kokkulepitud hinnaga. Forwardi objektiks võib olla igasugune vara: raha, väärismetallid, väärtpaberid, mitmesugused kaubad jne.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse