Menüü

Kokkuvõte

Jugoslaavia lagunemisele aastal 1991 järgnes eri etniliste ja religioossete gruppide vaheline sõjaline konflikt, mis on nüüdseks pikaajaliste rahuläbirääkimiste tulemusel lõppenud. Rahvusvahelise kohtu ette on jõudnud esimesed, keda süüdistatakse sõjakuritegude toimepanekus endise Jugoslaavia territooriumil. Käesolev artikkel käsitleb mõningaid aspekte Jugoslaavia tribunalist:

1Rahvusvahelise Jugoslaavia Tribunali loomise põhjusi ja loomist ÜRO Julgeolekukomitee poolt.

2Tribunali struktuuri.

3Tribunali peamisi eesmärke.

4Jugoslaavia tribunali iseloomustavaid tunnusjooni.

5Rahvusvahelise koostöö nõuet tribunali töös.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse