Menüü

Kokkuvõte

Vabariigi Valitsuse 6. juuni 1995 määrusega nr 237 (RT I 1995, 53, 860) kehtestati „Tolliprotseduuri „import vabaks ringluseks“ rakendamise eeskiri“, mis jõustus 1. juulil möödunud aastal. Viimase täitmiseks on täiendavalt välja antud rahandusministri 30. juuni 1995 määrus nr 97 (RTL 1995, 50, lk 1699-1708) ja Riigi Tolliameti (edaspidi – Tolliamet) käskkiri nr 200 samast kuupäevast. Importi kohaldatakse kaubale, mille sissevedu Eesti tolliterritooriumile ei ole keelatud ja mis on mõeldud Eestis kasutamiseks. Importi kohaldatakse kaubale vahetult selle toimetamisel tolliterritooriumile, väljatoimetamisel vabatsoonist või pärast kindlaid tolliprotseduure (näiteks kauba ajutine ladustamine, tollitransiit jne).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse