Menüü

Kokkuvõte

Rääkides 25. jaanuaril 1995 Riigikogus vastu võetud ja 1. jaanuaril 1996 jõustunud avaliku teenistuse seadusest (edaspidi ATS RT I 1995, 16, 228; 50, 764; 94, 1628; 97, 1664; I 1996, 15, 265), tuleb paratamatult rääkida ka avaliku teenistuse taassünnist Eestis, sest kuni nimetatud seaduse rakendumiseni avaliku teenistuse instituut Eesti õiguskorras sisuliselt puudus. Seetõttu on ATS jõustumine kaasa toonud ka küllaltki olulisi muudatusi kehtivas õiguskorras. Viies seni tööõigusega reguleeritud ametnike ja administratsiooni vahelised suhted avaliku õiguse sfääri, ahendab vastuvõetud seadus tunduvalt tööõiguse reguleerimisala. Käesoleva artikli eesmärk olekski vaadelda mitte niivõrd ATS jõustumisega kaasnevaid praktilisi probleeme, kuivõrd avaliku teenistuse aluseks olevaid teoreetilisi küsimusi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse