Menüü

Kokkuvõte

Palgaseaduse (edaspidi PaS) § 2 kohaselt on töötajatele makstava palga üheks koostisosaks lisatasud. PaS § 2 lõige4 kohaselt on lisatasu summa, mida tööandja maksab (on kohustatud maksma) töötajale täiendavate tööülesannete täitmise eest või nõutavast tulemuslikuma töö eest. Õigem oleks aga lisatasude kolmikjaotus, s.o lisatasu makstakse:

1) täiendavate tööülesannete täitmise eest,

2) töötamise eest ebatavalistes tingimustes (näiteks õhtul, öösel, ületunnitöö jne) ja

3) nõutavast tulemustlikuma töö eest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse