Menüü

Kokkuvõte

1. jaanuaril 1996 jõustus avaliku teenistuse seadus (edaspidi ATS, RT I 1995, 16, 228; 50, 764; 94, 1628; 97, 1664-1996, 15, 265). Selle seaduse rakendamine ei saa aga kerge olema. Miks? Käesolevas kirjutises tahakski tähelepanu pöörata mõningatele ähmasustele, mida tõi ATS muutmise seadus ning käsitleda ka ATS-s endas sisalduvaid kitsaskohti.

Kuigi ATS võeti vastu 1995. aasta 25. jaanuaril, ei olnud see jõustumise ajal veel rakendamisküps. Selleks ajaks ei olnud ei Riigikogu ega Vabariigi Valitsus vastu võtnud ATS rakendamiseks vajalikke õigusakte, vaatamata sellele, et ATS eelnõu menetleti Riigikogus suhteliselt kaua – 1994. aasta juunist kuni 1995. aasta jaanuarini. Seejärel lükkas Riigikogu Vabariigi Valitsuse ettepanekul ATS jõustumisaja 1996. aasta 1. jaanuarile. Veel enne 1995. aasta lõppu otsustas aga Riigikogu (taas Vabariigi Valitsuse ettepanekul) jõustumata seadust veelkord kiirustades parandada, teha seda rakendatava(ma)ks. Ei saa aga öelda, et kiiruga tehtud muudatused ATS oluliselt paremaks oleksid teinud. Pigem vastupidi. Mõned näited.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse