Menüü

Kokkuvõte

Euroopa Ühendused on eelkõige juriidiline konstruktsioon – olgugi et algselt poliitiline projekt, on Euroopa Ühendused siiski esmajoones määratletavad kõikidele liikmesriikidele laienevate ühiste reeglite kogumina. Seega on pool sajandit Euroopa Ühenduste arengut toonud kaasa uue õiguskorra sünni Euroopas mis, tõsi küll, on tänaseni jäänud õiguskorraks sui generis.

Uue õiguskorra omapära ei kuulu täna enam vaidlustamisele – oma otsuses 5. veebruarist 1963 Van Gend an Loos, leidis Ühenduse kohus, et see moodustab: „...ühe uue rahvusvahelisõigusliku õiguskorra, mille nimel riigid on piiranud oma suveräänseid õiguseid ning mille subjektideks on nii liikmesriigid kui ka nende alamad“. Katsed uut õiguskorda määratleda pole tänaseni suutnud viia kõiki rahuldavate tulemusteni – enamike autorite arvates moodustab Euroopa Ühenduste õiguskord rahvusvahelise ja riiklike õiguskordade omapärase ja autonoomse vahevormi, lähenedes pigem riiklikule kui rahvusvahelisele õigusele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse