Menüü

Kokkuvõte

Käesoleva kirjutise eesmärgiks on defineerida põhiõiguse, põhivabaduse ja põhikohustuse mõiste, käsitleda nende mõistete omavahelisi seoseid ning esitada põhiõiguste peamised liigitused. Mitte millestki ei teki mitte midagi ja nii on see ka selle töö puhul. Selle kirjutise aluseks on Saksa põhiseaduse (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland)*1 põhiõiguste (Grundrechte) dogmaatika ning iseäranis Robert Alexy printsiibiteooria.*2 Saksa eeskuju õigustab nii meie põhiõiguste sarnasus Saksa põhiseaduse omadele kui ka põhiseaduse koostamisel Saksa eeskujul teadlik järgimine.*3 Pealegi kehtib siin, nagu igal pool elus, tuntud kõnekäänd jalgratta leiutamisest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse