Menüü

Kokkuvõte

Eesti ühiskond (sarnaselt Läti ja Leeduga) on nüüdseks juba vormiliselt jätnud, sisuliselt veel pikka aega jätmas selja taha nõukogude ajastut. Üheks olulisemaks valdkonnaks nii poliitilises kui kultuurilises mõttes, kus võimalikult kiiresti tuleb ületada nõukogulik pärand, on õigus. Siinjuures pean ma silmas õigust nii kitsamas kui laiemas tähenduses. Esimese all mõistan ma kehtivat, positiivset õigust, teise all aga õigust kui ühe või teise maa ja rahva kultuuri lahutamatut osa, mis on seotud rahva vaimulaadi, mõttemaailma ja traditsioonidega. Üleminek nii esimeses kui teises valdkonnas on pikaajaline. Nii jõudis alles kevadel 1997 parlamenti võlaõiguse üldosa seadus.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse