Menüü

Kokkuvõte

Taasiseseisvunud Eestis on toimunud küll kohtureform, kuid see on olnud poolik. Tulenevalt põhiseaduse tingimustest on põhjalikult ümber korraldatud kohtuorganite süsteem, muudetud on kohtunike ametisse nimetamise korda ja uuendatud kohtunikkonda (kogu kohtunike korpus on eelnevaga võrreldes uuendatud ca 75% ulatuses). Tulenevalt uuest kohtuastmete süsteemist ja laiemast pädevusest on ümber korraldatud ka kohtute tegevuse menetluslikke aluseid. Kõik need muudatused ei ole aga puudutanud kohtute organisatsioonilis-majanduslikku juhtimist. Kohtuhalduses on täielikult säilinud (säilitatud) nõukogudeaegne süsteem.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse