Menüü

Süüteod meditsiini valdkonnas – kas uus peatükk karistusseadustikus?

Autor:
Number 1997/2
Lk 89-91

Kokkuvõte

Pealkirjas sõnastatud probleem tõusetus uue karistusseadustiku elu- ja tervisevastaste süütegude peatüki koostamisel. Nimelt on meditsiini areng, samuti arsti ja patsiendi vaheliste suhete muutumine lasknud ilmsiks tulla tegudel, mida tuleks kriminaliseerida, kuid millel puudub koht karistusseadustiku traditsioonilises struktuuris. Järgnevalt püüangi meditsiinialaseid süütegusid pisut analüüsida. Kõigepealt annan ülevaate meditsiinisüütegudest kehtivas õiguses, seejärel vaatlen lühidalt nende karistusseadustikku lülitamise erinevaid võimalusi ning lõpuks püüan meditsiinisüütegusid liigitada lähtuvalt objektist, s.t nendega rünnatavast õigushüvest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse