Menüü

Eesti majandustegevuse seaduse eelnõu ekspertiis

Autor:
Number 1997/4
Lk 189-195

Kokkuvõte


A. Uurimuse objekt ja meetod


I. Uurimuse objekt ja taust

Seaduseelnõusid võib hinnata erinevatest vaatekohtadest lähtudes. Seetõttu on tähtis välja töötada ekspertiisi ülesanne. Nagu kahes ülejäänud Balti riigis ja arvukates teistes Kesk- ja Ida-Euroopa maades, nii toimub ka Eestis sotsialistliku plaanimajanduse muutumine turumajandusele orienteeritud riigikorraks. Selle aluseks on muu hulgas Euroopa julgeoleku ja koostöö konverentsi raames võetud kohustused, kaasa arvatud Pariisi harta. Seal kinnitati ka riigi õigust üksi või teistega liidus käitada ettevõtteid ja ellu rakendada majanduslikke õigusi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse