Menüü

Isiku vahi alla võtmine – ühepoolne kohtulik arutelu

Autor:
Number 1997/4
Lk 196-198

Kokkuvõte

Käesolevat artiklit ajendas kirjutama kuriteos kahtlustatavate ja süüdistatavate sagedane vahistamine Eestis ning nende isikute õiguste kaitse määramatus. Ei maksa unustada, et vahi alla võtmine on üksnes tõkend kuriteos süüdistatava või kohtualuse suhtes (erandjuhtudel ka kuriteos kahtlustatava suhtes). Kõik vahi all viibivad isikud on põhiseaduse §22 kohaselt süütud seni, kuni nende suhtes puudub süüdimõistev ja jõustunud kohtuotsus.

Isiku vahi alla võtmine on seotud igaühe õigusega vabadusele ja isikupuutumatusele (põhiseaduse § 20). Kriminaalmenetluse koodeksis (edaspidi KrMK; RT I 1995, 6–8, 69) nimetatakse vabaduse võtmist kas isiku kinnipidamiseks või isiku vahi alla võtmiseks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse