Menüü

Kokkuvõte


1. Konkursist ametikohale, millele konkursi korraldamine ei ole kohustuslik

Avaliku teenistuse seaduse (edaspidi ATS) § 20 kohaselt nimetab avaliku teenistuse ametnikud ametikohale ametiasutuse juht või tema poolt selleks volitatud ametnik. Seadusega sätestatakse ametnikud, kelle nimetamise õigus on ametiasutusel või kõrgemalseisval ülemusel.

Ainult kõrgemaid riigiametnikke tuleb ATS § 29 lõige 1 kohaselt ametisse nimetada konkursi alusel (välja arvatud ATS § 30 loetletud juhtudel). Ühegi teise avalike teenistujate kategooria puhul nimetamisele eelnevat kohustuslikku konkurssi ette nähtud ei ole.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse