Menüü

Kokkuvõte

Ajalooliselt on tööõigus arenenud töötajat kaitsvaks õiguseks. Tööõiguse niisugune tunnusjoon on kujunenud sajandite vältel ning see jääb tööõigust iseloomustama. Töötajat kaitsev iseloom ei tähenda pelgalt seda, et töötajal on ainult õigused ja tööandjal ainult kohustused. Kuna tööõigussuhte tekkimise aluseks on tööleping, siis on mõlemal lepingupoolel omad õigused ja kohustused. Üks osa õigustest ja kohustustest tuleneb kas töö- või kollektiivlepingust, teine osa õigustest ja kohustustest aga seadusest. Käesolevas artiklis vaatleksin lähemalt neid töötaja kohustusi, mis tulenevad töölepingu seadusest (edaspidi TLS) ning käsitleksin neid muudatusi, mis on sätestatud tööseadustiku I osa eelnõus (edaspidi eelnõu).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse