Menüü

Erastamisagentuuri poolt läbiviidav erastamismenetlus ning selle vastavus Euroopa inimõiguste konventsioonile

Autor:
Number 1997/7
Lk 334-337

Kokkuvõte


Ülevaade erastamisagentuuri poolt läbiviidavast erastamismenetlusest

Riigile kuuluva vara müümisega tehti Eestis algust juba 1991. aastal. Esmalt käivitus protsess nn väikeprivatiseerimisena ning selle käigus müüdi riigi omandis olnud teenindus-, kaubandus- ja toitlustusettevõtted. Hiljem laiendati väikeprivatiseerimist oluliselt ning 1993. aastal võis selle raames müüa ka riigi- ja munitsipaalomandis olevaid ettevõtteid või ettevõtete struktuuriüksuste vara või aktsiaid, kui selle tervikvara bilansiline maksumus või müüki minevate aktsiate kogumaksumus ei ületanud 600 000 krooni. Väikeprivatiseerimise kõrval käivitus ka nn suurprivatiseerimine, mille käigus müüdi ettevõtteid, ettevõtete struktuuriüksuste tervikvara või aktsiaid, mille bilansiline- või kogumaksumus ületas eespool toodud summa. Laiema haarde saavutas suurprivatiseerimine 1992. aastal, kuid olulist tulu suurettevõtete erastamisest riik siiski ei saanud, sest eelkõige tuli tasuda ettevõttel lasuvad võlad ning tagada ettevõtete edasine areng.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse