Menüü

Kokkuvõte

Saksa õiguse kohaselt sisalduvad töölepingut reguleerivad sätted BGB §-des 611–630. Need on üks osa võlaõiguse eriosast. Kui töötaja süüliselt kahjustab tööandja vara, vastutab ta lepingu rikkumise tõttu tekitatud kahju eest. Teiste isikute suhtes vastutab ta BGB § 823 lõike 1 järgi. Kas seejuures on tegemist töötaja kerge või raske süüga, ei mängi BGB kohaselt mingit rolli. Vastutus järgneb alati siis, kui rikuti käibes vajalikku hoolsust (§ 276 BGB). Isiku subjektiivsed oskused, tema võimed ja ettevalmistus ei ole olulised. Vastutus laieneb seejuures kogu tekitatud kahjule, ka siis, kui see moodustab 500000 või 1 miljon marka. Üleväsinud autojuht, kes murdosa sekundist liiga hilja reageerib, võiks end majanduslikult aastakümneteks laostada.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse