Menüü

Kokkuvõte

Sissejuhatus

Käesolevaks ajaks on Eesti kaubamärgiregistrisse kantud 26 344 kaubamärki. Kuigi aegade jooksul on osa kaubamärke registrist kustutatud, on jõus 25 716 kaubamärgi registreeringut, mis Eesti rahvaarvu ja majanduspotentsiaali silmas pidades on küllaltki aukartustäratav arv. Sellepärast võib arvata, et praeguseks ajaks on Eesti kaubamärgiturg *1 saavutanud juba sellise kriitilise massi, mille juures teatud valdkondades, esmajoones just toiduainetetööstuses ja tarbekaupade osas, toimub selgelt tajutav kaubamärkidevaheline võitlus ning nende valdkondade tegijad jälgivad suure tähelepanuga konkurentide kaubamärkide käekäiku ning ei põlga kasutamast ühtki võimalust võistlevate märkide mõju vähendamiseks, ning eriti kui konkurent sellise võimaluse pakub, siis ka konkurendi kaubamärgi registreeringu kehtivuse lõpetamiseks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse