Menüü

Kokkuvõte

Sissejuhatus

Eesti assotsiatsioonileping Euroopa Liiduga on pea viis aastat tagasi alla kirjutatud ja varsti juba kaks aastat jõus olnud. Sellest hoolimata ei ole üheski ministeeriumis, kaasa arvatud välisministeerium ning justiitsministeeriumi Euroopa Liidu õiguse talitus, koostatud põhjalikku, poliitilisi, juriidilisi ja majanduslikke aspekte hõlmavat assotsiatsioonilepingu analüüsi. Ka lepingu ratifitseerimise eel Riigikogus toimunud aruteludes ei tõstatatud küsimust lepingu ja Eesti Vabariigi põhiseaduse vahelistest suhetest, s.t ei süvenetud konstitutsioonilistesse faktoritesse. Töö käigus on loomulikult nii Eurointegratsioonibüroos kui ka ministeeriumites ning teistes, oma töös Euroopa Liidu küsimustega kokkupuutuvates institutsioonides ja ametkondades tulnud süveneda assotsiatsioonilepingu mõnedesse artiklitesse, kuid see on pigem praktiline lähenemine kui sügav teoreetilis-juriidiline analüüs. Teiselt poolt puuduvad assotsiatsioonilepingu kohta ka Eesti kohtute lahendid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse