Menüü

Kokkuvõte

Tänapäeval on suurenenud juristide huvi teiste õigussüsteemide vastu. Islami õigus ei ole selles suhtes erandiks. Seda võib seletada araabia riikide rolli kasvuga maailmaareenil, samuti rahvusvaheliste suhete laienemisega. Mitte vähetähtsat rolli islami õiguse uurimisel mängib islamiriikide orienteerumine šariaadile. *1 Lääneriikides eksisteerivad terved instituudid ja kateedrid, mis tegelevad muhameedliku õiguskultuuri tundmaõppimisega. Islami õigussüsteemi uurimine süveneb iga päevaga. Sellest annavad tunnistust ka arvukad teaduslikud ja populaarteaduslikud väljaanded Euroopa eri keeltes. Balti riikides ja Venemaal kahjuks puudub sellist laadi kirjanduse väljaandmise kogemus, kui välja arvata nõukogude perioodi väljaanded, mis suuremas osas sisaldavad ebaobjektiivset informatsiooni.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse