Menüü

Välismaalased ja õigus perekonnaelu puutumatusele

Autor:
Number 2000/7
Lk 415-426

Kokkuvõte

Õigus perekonnaelu puutumatusele on põhiõigus, mida tunnustab nii põhiseadus, kui ka Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon, millega Eesti ühines 1996. aastal. Kuna põhiseaduse § 9 laiendab kõigi ja igaühe õigused, vabadused ja kohustused ka Eestis viibivatele välisriikide kodanikele ja kodakondsuseta isikutele, on mõistetav, et välismaalaste perekonnaelu probleemid jõuavad kohtusse ning kohus peab kontrollima ametiasutuste toimingute õiguspärasust. Mõned Riigikohtusse jõudnud vaidlused on pälvinud ka meedia tähelepanu.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse