Menüü

Kokkuvõte

14.-15. detsembril 2000 toimus Brüsselis Euroopa Komisjoni poolt korraldatud „Fifth ECSA-World Conference“. Konverentsi seekordne väga aktuaalne teema „Euroopa Liidu laienemine“ oli valitud seepärast, et anda Nizza tippkohtumise järgselt teadlastele ning Euroopa Liidu tippametnikele võimalus omavahel kohtuda ning mõtteid vahetada.

Rahvusvahelisel tasandil tegutsev ECSA (European Community Study Association) asutati 1987. aastal. Organisatsiooni eesmärgiks on toetada ülikoolides Euroopa integratsiooni alast õppe- ning teadustööd, soodustada organisatsiooni liikmete omavahelist koostööd kogu maailmas, korraldada konverentse teadmiste ning arvamuste vahetamiseks, olla vahendajaks info liikumisel ülikoolide vahel kas siis raamatute publitseerimise või info Interneti teel levitamise kaudu ning anda seega teavet teaduslikest edusammudest Euroopa integratsiooni alal. ECSA-l on üle 8000 liikme, kes elavad 46-s erinevas riigis. *1

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse