Menüü

Kokkuvõte

1. Sissejuhatus

Põhiseadus sätestab kõige olulisemad küsimused riigis. Olgugi, et ei ole olemas ammendavat põhiseaduse reguleerimisesemete kataloogi, on siiski teatud valdkonnad, mis on tavapäraselt põhiseadusliku regulatsiooni esemeks. Neid on liberaalses ja demokraatlikus õigusriigis eelkõige kaks: põhiõigused, mis sätestavad avaliku võimu lubatud toimimisulatuse suhetes eraisikuga, ja riigikorraldus, s.t riigivõimu funktsioonid, põhiseaduslikud organid ja muud olulised allüksused ning nende pädevus.

Et õigus on siduv alles siis, kui see on õigusemõistmisele avatud *1 , luuakse põhiseaduslike õiguste ja pädevuste realiseerimiseks põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Funktsionaalses tähenduses põhiseaduslikkuse järelevalve kohtu *2 ülesandeks on lahendada vaidlusi põhiseaduslike õiguste ja pädevuste ulatuse üle ehk lühidalt põhiseaduslikkuse järelevalve asju. Põhiseaduslikkuse järelevalve ülesanded võib jagada kolmeks: - riigivõimusiseste konfliktide lahendamine,
- normikontroll ja
- individuaalsete põhiseaduslike kaebuste lahendamine. *3

Need kolm peamist funktsiooni määravad ära põhiseaduslikkuse järelevalve menetlusvormid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse