Menüü

Kokkuvõte

Euroopa Liidu nelja vabaduse hulgas on oluliseks vabaduseks töötajate liikumisvabadus. Töötajate liikumisvabadus on tihedalt seotud sotsiaalkindlustusõiguste säilimise ja kasutamisega. Iga inimene, kes liigub Euroopa Liidu piires, on huvitatud sellest, missugune riik maksab tema ravikulud, millise riigi seaduste alusel tagatakse talle raviteenused, kuidas ja missuguse riigi käest on tal pärast tööalase karjääri lõppemist õigus nõuda pensionide maksmist jne. Reeglina ei teki probleeme siis, kui inimene töötab kogu oma töövõimelise ea ainult ühes Euroopa Liidu riigis. Sellisel juhul on ta kindlustatud ühes riigis ning reeglina on see riik kohustatud talle vastavad sotsiaalkindlustushüvitised tagama. Kui aga inimene on töötanud mitmes riigis, siis on vaja selgusele jõuda, missugune riik ja millises ulatuses on kohustatud sotsiaalkindlustushüvitisi maksma. Artikkel annab ülevaate Euroopa Liidu sotsiaalkindlustusõigusi koordineerivast reeglistikust ja otsib vastust küsimusele, kas Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga peab Eesti tegema olulisi muudatusi olemasolevas sotsiaalkindlustussüsteemis. Viimases küsimuses pälvib artiklis enim tähelepani kohustuslik kogumispension.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse