Menüü

Kokkuvõte

Riigikogu võttis 13. märtsil 2002 vastu uue põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse, asendamaks 1993. aasta samanimelist seadust. Uus seadus jõustus 1. juulil 2002. Seadus on eelnevast ligi kolm korda mahukam, sisaldades 77 paragrahvi. Uue seaduse maht on eelnevast tunduvalt suurem eelkõige seetõttu, et selle reguleerimisvaldkond on laiem. 1993. aasta seadusega hõlmatud küsimuste regulatsioon ei ole olemuslikult muutunud. Uue seaduse regulatsioon on mõnevõrra detailsem ning selles on püütud lahendusi leida mõningatele senises praktikas üles kerkinud probleemidele. Artiklis tutvustatakse uue seadusega põhiseaduslikkuse järelevalve korras tehtud muudatusi, peatudes uutel menetlusliikidel ja järelevalvemenetlust algatama õigustatud subjektide laienenud ringil ning menetluslikel muudatustel. Artiklis ei esitata uue põhiseaduslikkuse järelevalve seaduse kõikehõlmavat analüüsi, vaid tegemist on seaduse sissejuhatava tutvustuse ning võimalike tõlgendusvariantide väljapakkumisega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse