Menüü

Kokkuvõte

Juridica artiklite keelt toimetades ja parandades on toimetus märganud mõningaid ikka ja jälle korduvaid keeleeksimusi. Mõned neist vigadest on õiguskeeles juba nii levinud, et ilmselt ei tulda enam selle pealegi, et väljendus on vigane. Ajakirja Juridica keeletoimetaja tuletab oma artiklis lugejale meelde neid reegleid, mille vastu enim eksitakse. Näitelaused on võetud peamiselt Juridica tekstidest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse