Menüü

Kokkuvõte

Kuna Euroopa Liit ei ole rahvusvaheline inimõigusorganisatsioon, puudub Euroopa ühenduse asutamislepingutes praegu detailselt läbimõeldud ja ammendav põhiõigusnormide süsteem. Siiski ei ole Euroopa Ühenduse ainueesmärk kaitsta turgu, vaid ka demokraatia ja kõrgema elukvaliteedi tagamine. Kuna demokraatia ja kõrgema elukvaliteedi aluseks on võime põhiõigusi realiseerida, uuritakse artiklis põhiõiguste kohtulikku kaitset Euroopa Liidus. Artiklis selgitatakse Euroopa Inimõiguste Kohtus asjas Matthews langetatud otsusest lähtudes, mis osas kuulub kontroll Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide aktide Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonile vastavuse üle Euroopa Kohtu ja mis osas Euroopa Inimõiguste Kohtu pädevusse ning milline on see pädevus tulevikus, pärast Euroopa Liidu võimaliku ühinemist Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga ja põhiseadusliku lepingu vastuvõtmist.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse