Menüü

Kokkuvõte

Artiklis tutvustatakse erakondade rahastamise arengut Saksamaal viimaste aastakümnete jooksul. Sõnastatakse erakondade rahastamise üldpõhimõtted ja selgitatakse riikliku rahastamise keerulist süsteemi, millele valdavalt on aluse pannud Saksa põhiseaduskohus. Põhjalikumat käsitlemist leiab erakondade endi poolt vahendite kogumine. Saksamaa viimaste aastakümnete kogemust erakondade rahastamisel kokku võttes rõhutatakse artiklis, et kuigi erakondade rahastamise pole põhiseadusest tulenevalt kohustuslik, piirdub rahastamise reguleerimine üksnes otsusega, kuidas rahastada erakondi, mitte kas seda teha. Vastasel juhul avataks uks kuritarvitustele. Samas ei tohiks erakondade rahastamine olla üksnes riiklikel alustel, sest muidu satub ohtu erakonna vabadus riigist. Väga oluliseks peab autor ka erakondade aruandekohustuse kehtestamist, mis tuleks tagada mõjusate sanktsioonidega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse