Menüü

Kokkuvõte

Saksamaa põhiseaduse artikkel 21 ei anna mitte erakonna mõistet, vaid funktsiooni kirjelduse. Samas ei ole funktsiooni kirjeldus ja mõiste määratlus teineteisest sõltumatud. Põhiseadusega erakondadele pandud funktsioon kujundab erakonna mõistet sel moel, et iga organisatsioon, mis seda spetsiaalset funktsiooni täidab, on põhimõtteliselt ka erakond põhiseaduse tähenduses.
Artiklis käsitletakse nii põhiseadusega erakondadele pandud funktsioone kui ka seda, kuivõrd erakonnad tegelikkuses neid funktsioone suudavad täita. Tõstatatakse küsimus, kas tegeliku elu mõningaid kõrvalekaldeid põhiseaduse nõuetest arvestades ei tuleks tasapisi asuda erakondade põhiseaduslikke ülesandeid muutma. Et nii mõnegi põhiseadusliku funktsiooni kaudu on erakonna mõiste raskesti haaratav, peatutakse artiklis ka Saksa erakonnaseaduses antud erakonna mõiste olulistel tunnustel, mis täpsustavad põhiseadusest tulenevat erakonna mõistet.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse