Menüü

Kokkuvõte

Kui kohalik valimisliit on erakond Saksamaa põhiseaduse või Eesti põhiseaduse tähenduses, on lubamatu kohelda erakonda ja valimisliitu ebavõrdselt. Seetõttu peatutakse artiklis küsimusel, kas on nn raepartei erakond Saksa põhiseaduse artikli 21 tähenduses; samuti sellel, kuivõrd saab neid järeldusi kasutada Eesti õiguse puhul. Seejärel selgitatakse artiklis, missugused õigused annab kohalikule valimisliidule Saksa põhiseadus ning kuidas erineb valimisliidu staatus erakonna omast Saksa põhiseaduskohtu õigusmõistmises. Viimaks käsitletakse artiklis küsimust, kas erakonnal on Saksamaal võrreldes kohaliku parteiga õiguslikke eeliseid ja kuivõrd tuleks sellist olukorda taunida. Et sarnaselt Eestiga on ka Saksamaa ajaloos püütud valimisliite kohaliku tasandi poliitilise tahte kujundamise protsessist kõrvale tõrjuda, siis peaks Saksamaa kogemus Eesti õigusruumis huvi pakkuma.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse