Menüü

Kokkuvõte

2002. aastal vastu võetud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus jättis kohalikud valimisliidud ilma võimalusest kohalikel valimistel kandideerida. Õiguskantsleri ettepanekul tunnistas Riigikohus nimetatud seadusemuudatuse põhiseadusevastaseks. Riigikogu otsustas seejärel lubada kodanike valimisliitudel osaleda 2002. aasta kohalikel valimistel. 2005. aasta 1. jaanuarist seda võimalust enam pole. Küsimus valimisliitude passiivse valimisõiguse säilitamisest on aga endiselt päevakorral, sest hinnates kodanike valimisliitude mittelubamist 2002. aasta valimiste eel, märkis Riigikogus, et „ei pea […] põhiseaduspäraseks kodanike valimisliitude mittelubamist praeguses õiguslikus ja sotsiaalses olustikus, pidades seda valimisõiguse ebaproportsionaalseks piiramiseks“. Mida mõista õigusliku ja sotsiaalse olustiku all ning millised õiguslikku ja sotsiaalset olustikku mõjutavad tegurid on olulised, kui tuleb hinnata, kas kodanike valimisliitude keelustamine on koosõlas põhiseadusega, neile küsimustele otsitakse artiklis vastust.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse