Menüü

Kokkuvõte

Jõu kasutamise õigus on läbi ajaloo olnud ja on jätkuvalt üks rahvusvahelise õiguse problemaatilisemaid valdkondi. Humanitaarse interventsiooni õigus on seejuures seotud rahvusvahelise õiguse erinevate aluspõhimõtetega. Ühelt poolt on kaalukausil ius cogens’i iseloomu omav jõu kasutamise keeld, teiselt poolt aga üha kaalukama positsiooniga inimõiguste kaitse põhimõte. Humanitaarset interventsiooni üldiselt on ajakirjas Juridica juba tutvustatud. Käesolev artikkel selgitab Kosovo konfliktiga seotud küsimusi ning käsitleb humanitaarse interventsiooni võimaliku edasist arengut. Artikli otsib vastust küsimusele, kas humanitaarse interventsiooni õigus tuleks siduda ÜRO erinevate mehhanismidega ning kui, siis millistega, või tuleks tunnustada üldist humanitaarse interventsiooni õigust, mis jääb ÜRO-st väljapoole. Seega tähendab humanitaarse interventsiooni tuleviku järele küsimine eelkõige küsimist ÜRO edasise rolli järele rahvusvahelistes suhetes üldiselt.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse