Menüü

Kokkuvõte

Euroopa Inimõiguste Kohus on viimastel aastatel teinud mitu lahendit, milles käsitletakse parlamentaarset immuniteeti seoses kaebustega, kus üksikisikud väidavad, et parlamendiliikmete arvamusavaldused on kahjustanud nende põhiõigusi. Kuigi ka Eestis on pärast 1992. aastal vastuvõetud põhiseaduse jõustumist olnud juhtumeid, kus Riigikogu liikmete immuniteedi küsimused on aktuaalseks muutunud, ei ole meil siiani arvestatavalt selle temaatikaga tegeldud.

Artiklis antakse ülevaade sellest, mida kujutab endast parlamentaarne immuniteet ja mida parlamendiliikme vastutamatus, keskendudes eelkõige vastutamatuse temaatikale. Selleks käsitletakse artiklis vastutamatuse eesmärki ja tähendust, ulatust, ajalist kestust, vastutamatusest loobumise võimalusi ning küsitakse selle järele, mida peetakse silmas õigusliku vastutuse all. Teemat on käsitletud nii ajaloolises kui ka võrdlevas perspektiivis, samuti on peatutud vastutamatuse küsimusega seotud Euroopa Inimõiguste Kohu praktikal.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse