Menüü

Kokkuvõte

24. oktoobril 2001, kõigest 43 päeva pärast 11. septembri terrorirünnakuid, surus Bushi administratsioon Ameerika Ühendriikide Kongressis läbi terrorismivastase seaduse, mis andis föderaalvõimudele laialdased volitused terrorismivastaseks võitluseks. Tunnistades, et see 342-leheküljeline seadus võeti vastu kiirustades ning et uute meetmete tõhusust oli raske ennustada, kehtestas Kongress kuusteist kõige vastuolulisemat sätet tähtajaga neli aastat. 2005. aastal vaatas Kongress need sätted uuesti läbi ning 2006. aasta märtsis muudeti pea kõik need sätted alalisteks, tehes neis üksnes väheseid muudatusi.

Käesolev artikkel keskendub kahele eriti problemaatilisele terrorismivastase seaduse sättele: §-dele 215 ja 213. Need mõlemad laiendavad märgatavalt föderaalvõimude jälitustegevuse volitusi. Paragrahv 215 (nn raamatukoguklausel) käsitleb andmete salajast kogumist ning annab veelgi vabamad käed eraisikute ja nende tegevuse kohta käivate andmete väljanõudmiseks kolmandatelt isikutelt. Paragrahv 213 (nn sneak and peek) käsitleb salajasi läbiotsimisi ning laiendab õigust teostada eraomandi läbivaatust ilma omanikku teavitamata.

Artiklis vaadeldakse lähemalt nende sätete sisu, kitsaskohti ja rakendamist ning analüüsitakse väheseid katseid nende sätete põhiseadusele vastavust kohtus vaidlustada.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse