Menüü

Kokkuvõte

Uus- ja nüüdisaegse konstitutsionalismi areng ei alanud Suure Prantsuse revolutsiooni ja Ameerika Ühendriikide moodustamisega, vaid oli pikaajalise varasema arengu loogiline jätk.

Autori arvates võib ilmselt liialdamata pidada pactum subjectionis’e õpetuse leviku ajajärku uus- ja nüüdisaegse konstitutsionalismi eelastmeks. Pactum subjectionis’e õpetuse juured on avaliku võimu lepingu idees, mille eeldusi võime leida juba Piibli aegadest ja antiikajast. Teiselt poolt on see õpetus justkui eelastmeks uusaja sotsiaalse lepingu teooriale. Nii moodustub terviklik ajaloopilt konstitutsionalistliku mõtte arengu kohta.

Üleminek pactum subjectionis’e õpetuselt lex fundamentalis’e õpetusele justkui markeerib vana ja uue laine ühiskondliku lepingu teooriate arenguloolist murdepunkti, taustaks keskaegse teokraatliku maailmapildi asendumine uusaja ratsionalistliku maailmapildiga.

Artiklis käsitletakse pactum subjectionis’e õpetuse lähteallikaid, antakse lühiülevaade õpetuse kujunemisloost, arengust ja esindajatest eri ajastutel ning tuntumatest pactum subjectionis’e ideed kandvatest lepingutest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse