Menüü

Kokkuvõte

Eestis on saanud tavaks nimetada Euroopa õiguseks Euroopa Liidu õigust. Kahtlemata on Euroopa Liidu õigus Euroopa õigus. Kuid Euroopa ei ole ainult Euroopa Liit. Euroopa on veel kogum üksikuid riike, igaüks oma individuaalse ja paljudel juhtudel kõrgetasemelise õiguskultuuriga, ning terve rida organisatsioone, kellel on oma õigusloomepädevus ja mille liikmeks Eesti Vabariik on. Üks mõjukamaid viimastest on Euroopa Nõukogu (Council of Europe). Tuntuim ja ehk vahetuima mõjuga Eesti õiguskorrale on Euroopa inimõiguste konventsioon ja selle rakendusõigus, mis on Eestile siduv alates 16. aprillist 1996. On veel terve rida muid üleeuroopalisi institutsioone oma õigusega.

Et Euroopa õiguse Strasbourgi harus on toimumas mõned tähelepanuväärsed muutused, tutvustab artikkel lähemalt just neid. Konkreetsemalt tuleb vaatluse alla Eesti seis Euroopa Inimõiguste Kohtus sinna viimase 12 aasta jooksul esitatud kaebuste valguses. Edasi käsitletakse Strasbourgi süsteemi üldseisundit ja selle parendamise katset Euroopa inimõiguste konventsiooni 14. protokolliga ning lõpuks Euroopa Liidu Euroopa inimõiguste konventsiooniga ühinemise problemaatikat.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse