Menüü

Kokkuvõte

Pea kõik inimesed puutuvad ametikohast hoolimata vähemal või rohkemal määral kokku kohustustega, mis on seotud juhtimisega. See kehtib ka erialaspetsialistide puhul. Kahjuks asetavad spetsialistid suurema rõhu oma tööga seotud tehnilistele oskustele ning juhtimise ja eestvedamisega seotud pädevused ei pälvi nii suurt tähelepanu, kui tegelikult vaja oleks.

Artiklis selgitatakse, mis on juhtimine ja eestvedamine, kasutades järgmisi juhtimise, eestvedamise ja otsustamisega seotud teooriaid: Robert Blake’i ja Jane Moutoni juhtimisvõrgustik, Douglas McGregori teooria X ja teooria Y ning Paul Hersey ja Kenneth Blanchardi situatiivse eestvedamise teooria. Seejärel antakse ülevaade uuringust, mille autor viis läbi Eestis tegutsevate notarite näitel. Uurimistöö eesmärk oli välja selgitada, milliseid treeninguid ning koolitusi notarid vajaksid seoses efektiivse juhtimise ja eestvedamisega. Laiemalt vaadates uuriti, kuidas notarid tegutsesid ning mõtlesid kui juhid ja eestvedajad, milliseid juhtimispõhimõtteid nad järgisid, kuidas nad värbasid ja motiveerisid töötajaid ning kuidas nad olid büroos töö korraldanud.


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse