Menüü

Kokkuvõte

Perekonnaseaduse § 1 lõike 1 kohaselt sõlmitakse abielu mehe ja naise vahel. Eesti perekonnaseadusel on aga oma territoriaalne ulatuvus – Eesti perekonnaõigus ei saa takistada Eesti kodanikul sõlmimast oma samasoolise partneriga abielu välisriigis, kui välisriigi õigus sellist kooseluvormi tunnustab. Kui Eesti kodanik on välisriigis sõlminud abielu või registreerinud partnerluse endaga samast soost isikuga, võib praktikas tekkida küsimus, millise õiguskaitse peaksid sellistele ühendustele andma Eesti tsiviilkohtud.

Käesolevas artiklis analüüsitakse, kas kehtivat Eesti rahvusvahelise eraõiguse regulatsiooni arvestades oleks Eestis võimalik anda õiguskaitset välisriigis sõlmitud samasooliste ühendustele ning millised oleksid võimalikud lahendusvariandid sellistest ühendustest tulenevate nõuete kvalifitseerimisel. Artikli autorite hinnangul tuleks välisriigis sõlmitud samasooliste abielud ja registreeritud partnerlused Eesti rahvusvahelises eraõiguses kvalifitseerida välisriigis sõlmitud abieludena ning seda olenemata asjaolust, et perekonnaseadus samasooliste abielude sõlmimise võimalust hetkel ette ei näe.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse