Menüü

Kokkuvõte

Peamiselt common law õiguskorraga riikides on vaidluste lahendamise populaarseks viisiks muutunud lepitusmenetlus, kus olukorra objektiivse ja sõltumatu selgitaja ning lahenduste otsija töö teeb ära lepitaja. Ettevõtjate motivatsioon jätkata äritegevust vaidlusest vaba bilansiga ja lepitaja võime seda perspektiivi pakkuda on tugev alus lepituse heale tulemusele. Samas eeldab edukas lepitamine poolte veendumust, et lepitus on tõhus viis vaidluse lahendamiseks. Hindamaks menetluse tõhusust, tuleb mõista lepitusmenetluse eeliseid teiste vaidluse lahendamise meetodite ees, lepituse korralduslikku külge ning poolte rolli lepituskokkuleppe saavutamisel.

Artiklis selgitataksegi lepituse eripära ja lepituse olemusest tulenevaid võimalusi ärivaidluste lahendamisel. Peatutakse lepituse eelistel ärivaidluste lahendamisel, käsitledes aja ja kuluga seonduvat, konfidentsiaalsust ja paindlikkust kokkuleppe saavutamisel. Välja tuuakse eduka ärilepituse eeldused, milleks autorid peavad lepituse vabatahtlikkust ning heauskset osalemist lepituses. Käsitlemist leiavad ka ärilepituse eri faasid ning lepitaja ja esindajate roll ärilepituses.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse