Menüü

Kokkuvõte

Riigikohtu 13. detsembri 2013. a otsuse valguses käsitleb autor viitelise normi olemusel, tunnuse „ebaseaduslik“ eri tähendusel süüteokoosseisus, koosseisu ja õigusvastasuse tasandi eristamisel ning negatiivsete koosseisutunnuste ja avatud koosseisu teoorial.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse