Menüü

Kokkuvõte

Hea halduse põhimõtet on peetud moodsaks või nüüdisaja inimõiguseks, mille vajadus on tingitud avaliku võimu tegevuse laienemisest ning üha keerukamaks muutumisest. Lihtsad isiku-haldusorgani menetlused on asendunud menetlustega, kus tuleb arvestada enam kui ühe isiku õiguste ja kohustustega ning avaliku huviga, rakendada õigusnormides üha enam kaalutlusõigust ning määratlemata õigusmõisteid ning neid arvesse võttes leida konkreetsel juhul kõige õiglasem ja tasakaalustatum lahendus.

Käesolev artikkel käsitleb hea halduse põhimõtteid üldisemalt, avab hea halduse olemuse koos selle sisustuselementidega ning toob välja hea halduse reeglid Euroopa Liidu ja Eesti õiguses, jõudes küsimuseni, kas olemasolev reeglistik hea halduse põhimõtte rakendamiseks on täiuslik või mitte.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse