Menüü

Kokkuvõte

Isikunimede andmine ja kohaldamine on Eesti rahvusvahelise eraõiguse alases seadusandluses teeninud vähe tähelepanu. 31. märtsil 2005 jõustus Eestis küll nimeseadus, kuid see seadus ei tegele ammendavalt isikunimede andmise ja kohaldamise probleemidega rahvusvahelise eraõiguse vaatepunktist. Ka rahvusvahelise eraõiguse seadus ei näe ette norme, kuidas peaks toimuma isikunimede andmine rahvusvahelise elemendiga situatsioonides. Kuigi esmapilgul võib jääda mulje, et nimedesse puutuv on puhtalt riigisisene avalik-õiguslik problemaatika, mille puhul kohalduva õiguse kindlakstegemine oluline ei ole, võivad isikunime andmise ja kohaldamise küsimused olla olulised ka rahvusvahelise eraõiguse vaatepunktist. Käesolevas artiklis arutletakse selle üle, kas isikunimede andmise ja kohaldamise küsimused peaksid langema Eesti rahvusvahelise eraõiguse reguleerimisalasse, millised on probleemid, mis Eesti rahvusvahelises eraõiguses nimede andmise ja kohaldamisega seonduvalt võivad praegu kehtivaid reegleid arvestades üles kerkida, ning millised võiksid olla võimalikud variandid selliste probleemide lahendamiseks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse