Menüü

Kokkuvõte

Artiklis näidatakse, kuidas võivad võrdsuspõhiõigus ning pöörddiskrimineerimise kaotamise nõue avaldada mõnevõrra ootamatut (koos)mõju Eesti õiguskorrale.

Konkreetsemalt otsitakse vastust küsimusele, kas Eesti põhiseaduse §-s 12 sisalduva võrdsusõiguse kohaldamine pöörddiskrimineerimise juhtumitele on (põhiseaduslikult) nõutav või vastupidi takistab seda mõni muu põhiseaduslik printsiip. Selleks defineeritakse esmalt pöörddiskrimineerimine ja kaardistatakse selle kaotamise võimalused ning asetatakse pöörddiskrimineerimise probleemistik põhiseadus- ja liiduõiguse (kui neid saab niimoodi eristada) omavaheliste suhete konteksti. Seejärel esitatakse nii liidu- kui ka põhiseadusõiguslikud poolt- ja vastuargumendid pöörddiskrimineerimise elimineerimisele võrdsusõiguslike vahenditega ning võetakse seisukoht pealkirjast aimuva dilemma kohta.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse