Menüü

Kokkuvõte

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) on 1959. aastal asutatud rahvusvaheline kohus, mis otsustab Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis sätestatud kodaniku- ja poliitiliste õiguste väidetavate rikkumiste üle üksikisikute või riikide esitatud kaebuste alusel. Alates 1998. aastast tegutseb EIK Strasbourgis alalisena. EIK otsused on siduvad riikidele, kelle kohta need on tehtud. Eesti liitus konventsiooniga 16. aprillil 1996, seega täitus Eestil 2016. aastal 20 aastat konventsiooniga ühinemisest ning EIK jurisdiktsiooni all olemisest. Käesolevas artiklis antakse ülevaade Eesti kohtuasjade üldisest statistikast, vastuvõetamatuks tunnistamise otsustest, sisulistest otsustest ja viimastega seoses ka otsuste täitmisest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse