Menüü

Kokkuvõte

Mõjutustegevus on osa meetmetest, mida riigid omavahelises suhtluses rakendavad ja sõltuvalt info kasutamise viisist nimetatakse mõjutustegevust eesti keeles ka vaenulikuks propagandaks või infosõjaks.
Laskumata mõjutustegevuse kirjeldamisse, analüüsitakse artiklis vaenuliku mõjutustegevuse (vaenuliku propaganda) piiramise õiguslikke võimalusi meedia- ja sideteenuste korraldamisel ja levitamisel. Esmalt vaadeldakse rahvusvahelisest õigusest tulenevaid võimalusi vaenuliku mõjutustegevuse piiramiseks. Eelkõige otsivad autorid vastust küsimusele, kas rahvusvaheline õigus võimaldab ÜRO-l või liikmesriikidel vaenulikku mõjutustegevust tõkestada. Järgneb Euroopa õiguse analüüs, kus keskendutakse põhiõiguste ja -vabaduste piiramise võimalikkusele vaenuliku mõjutustegevuse kontekstis. Lõpetuseks uuritakse, kas Eesti põhiseaduse ja seaduste kohaselt on riigil õigus otsustada ja kehtestada vaenuliku mõjutustegevuse korral meedia- ja sideteenustele piiranguid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse